Montessori ateliér

Ateliér pre rodičov s deťmi

Okrem detskej skupinky máme aj Ateliér pre rodičov a deti. Rodičia a deti si u nás môžu vyskúšať najskôr  spoluprácu a neskôr samostatnú prácu a pozorovanie v Montessori pripravenom prostredí. Deti majú príležitosť samostatne pracovať, rodičia pozorovať svojich potomkov. Radi sa porozprávame o rôznych témach súvisiacich s vývojom detí. Všetko v priateľskom a neformálnom prostredí. Rodičia tu získavajú mnoho inšpirácie  a podnetov, ktoré môžu zapojiť do života doma.

Radi sa porozprávame o rôznych témach súvisiacich s vývojom detí. Všetko v priateľskom a neformálnom prostredí.

Aktuálne informácie nájdete v aktualitách.