Prostredie

Vnútri

V historických priestoroch bývalej nemeckej evanjelickej školy v Modre budujeme zázemie pre deti a rodičov. Vytvorili sme tu pripravené Montessori prostredie, v ktorom je všetko prispôsobené veľkosti dieťaťa a jeho vývojovým potrebám. Deti u nás upratujú, čistia, leštia, zametajú, perú, umývajú riad, pripravujú jedlo – o naše prostredie sa staráme spoločne. Samozrejme, dôležitá je aj práca s materiálmi, ktoré deťom rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku a ďalšie zručnosti a vedomosti.

Vonku

Pohyb je pre dieťa nesmierne dôležitý a je nevyhnutnou súčasťou duševného rastu. Preto v živote našej škôlky hrajú významnú rolu naše unikátne exteriéry. V záhrade deti získajú množstvo zmyslových skúseností a kontakt s prírodou. Môžu tu skákať v kalužiach, pozorovať hmyz, liezť po dreve, zbierať ovocie a pestovať svoju vlastnú zeleninku. Deti u nás môžu spoznávať zvieratá, rastliny, prírodné materiály a tak zakúsiť skutočný život a autentické zážitky v prírode.