logo-biele

Harmonické prostredie

pre rozvoj dieťaťa

Osobnosť človeka sa najvýznamnejšie formuje počas prvých 6 rokov života. Všetko, čo v tomto období zažijeme, sa v nás ukladá a stáva sa základným kameňom našej osobnosti.

My v Lilium Garden to dobre vieme. Deti u nás preto dostanú najlepšie podmienky, aby sa mohli rozvíjať, učili sa rozhodovať a tvoriť svoj život. V harmonickom prostredí historickej nemeckej školy v Modre s veľkou záhradou.

Pohyb

je dôležitý

A v našej krásnej veľkej záhrade si ho deti užijú do sýtosti.

Vieme, čo dieťa potrebuje k vývoju. Záhradu preto budujeme tak, aby bola bola plná rozmanitých príležitostí. Deti si hraním v nej rozvinú jemnú i hrubú motoriku, naučia sa starať o rastliny i zvieratá. Zažijú tu kontakt s prírodou a naučia sa starať o prostredie, v ktorom žijeme.

Aby sa rodičia

rozvíjali spolu s deťmi

V Montessori centre pre rodinu v Modre získajú deti aj ich rodičia podporu pre priaznivý a prirodzený vývoj. Takúto:

  • Montessori dielničky pre deti s rodičmi vo veku od 18 – 36 mesiacov  
  • Stretnutia s budúcimi mamičkami
  • Stretnutia rodičov s bábätkami od narodenia do obdobia dobrej chôdze
  • Krúžky a Montessori pracovne pre deti od 3-6 rokov
  • Pracovné dielne zamerané na výrobu Montessori pomôcok pre domáce prostredie. 
  • Prednášky pre rodičov o výchove a rodičovstve
  • Opatrovanie detí v zmiešanej vekovej skupine

Veríme, že nové formy vzdelávania nemajú byť luxusom. Našou víziou je preto poskytnúť priestor čo najširšej vrstve detí.