V čom je Montessori pedagogika výnimočná?

Deti milujú učenie. Ak ich obklopíme ľuďmi a prostredím, ktoré podporuje ich rozvoj, stávajú sa zodpovednými, súcitnými a inteligentnými bytosťami.

Vďaka Montessori prístupu dieťa prirodzene napĺňa svoj potenciál. Tento výchovný smer založila talianska lekárka, antropologička a psychiatrička Dr. Maria Montessori (1870 – 1952.) Do praxe preniesla svoje znalosti z anatómie a neurológie a dlhoročné skúsenosti s pozorovaním detí.

Zistila, že vývoj dieťaťa sa riadi prirodzenými zákonitosťami. Platia pre všetky deti bez rozdielu sociálneho zázemia, kultúry či inteligencie.

Patria medzi ne napríklad ľudské tendencie hovoriť, skúmať, pracovať, orientovať sa v prostredí, zdokonaľovať sa opakovaním aktivity či komunikovať.

Vyskúmala tiež, že v procese vývoja dieťaťa prichádzajú senzitívne obdobia. V nich sa učenie a osvojovanie si istých schopností deje prirodzene, bez námahy.

Dr. Montessori popísala aj hlavné obdobia formovania ľudskej bytosti. V prvej fáze od 0 do 6 rokov sú deti zmysloví prieskumníci a absorbujú svet okolo.

Na týchto základoch vybudovala Maria Montessori prostredie, ktoré podporuje zdravý a prirodzený vývoj dieťaťa. Všetky materiály v tomto prostredí sú vytvorené tak, aby stimulovali nezávislosť a kreativitu. Montessori prostredie dáva deťom priestor na slobodný rozvoj vo vlastnom tempe.

Ako to vyzerá u nás?