Prostredie

Vnútri

Naše zázemie sa nachádza v historických priestoroch bývalej nemeckej evanjelickej školy v Modre. Vytvorili sme tu pripravené Montessori prostredie, v ktorom môžu deti aj rodičia zažívať čaro a zázraky Montessori pedagogiky. Všetko je tu prispôsobené veľkosti dieťaťa a jeho vývojovým potrebám. Deti u nás upratujú, čistia, leštia, zametajú, perú, umývajú riad, pripravujú jedlo – o naše prostredie sa staráme spoločne. Samozrejme, dôležitá je aj práca s materiálmi, ktoré deťom rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku a ďalšie zručnosti a vedomosti.

Vonku

Pohyb a pobyt vonku je pre dieťa nesmierne dôležitý a je nevyhnutnou súčasťou duševného rastu. Preto v našom živote zohráva významnú rolu priame prepojenie s okolitou prírodou a naše unikátne exteriéry. Príroda je miesto nekonečných príležitostí, nových objavov, kde môžu deti skúmať a pozorovať zázraky. Skákanie v kalužiach, pozorovanie hmyzu, lozenie po dreve, brodenie v potoku, zbieranie ovocia a pestovanie svojej vlastnej zeleninky. V lete naše výpravy smerujú do lesa. Žijeme s deťmi skutočný život, ku ktorému patria autentické zážitky v prírode.