Detský klub

Detský prírodný klub LILIUM garden je otvorený pre deti od 2 do 6 rokov. Pracujeme v pripravenom prostredí Montessori vnútri aj v našej výnimočnej záhrade a chodíme na výpravy do okolitej prírody aj do lesa. Starostlivosť deťom poskytujeme každý pracovný deň od 7:30 do 16:30.

Sústredíme sa na:

Pohyb

Život je pohyb a deti to vedia najlepšie. Učia sa pohybom a informácie prijímajú celým telom. Tak skúmajú a spoznávajú úžasný, skutočný svet prírody, jej zákutia, jej krásy a súčasne si prirodzene rozvíjajú motoriku. U nás sa môžu hýbať do sýtosti. Každý deň trávime veľa času v našej veľkej prírodnej záhrade a prechádzkami v okolitej voľnej prírode. Túlame sa po lúkach, po cestičkách medzi vinohradmi, po lese. Užívame si spojenie s prírodou a jej obmeny.

Praktický život

Deti sa u nás zblížia s praktickou stránkou života. Pomáhajú nám pri rôznych činnostiach. Podporujeme ich, povzbudzujeme a ak je potrebné poskytneme aj nevyhnutnú pomoc, aby sa s láskou a pozornosťou mohli zapojiť do starostlivosti o prostredie aj o seba. Môžu zametať, umývať riad, polievať kvety či samostatne sa obliekať. Všetko sme pripravili tak, aby deti nič nebrzdilo v aktivite. Spoločne sa staráme aj o našu záhradu – sadíme, polievame, zbierame úrodu, jeme jej plody. Každé dieťa u nás môže postupovať k samostatnosti svojím tempom.

Jazyk

Do 6 rokov veku majú deti senzitívne obdobie pre osvojovanie jazyka. Preto sa s nimi veľa rozprávame, opisujeme svet okolo nás a pomenúvame veci. Podporujeme zdravú komunikáciu. Máme radi riekanky, básne, príbehy a piesne. Môžu si rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj starostlivo pripravenými formálnymi aktivitami.

Hudba

V Lilium Garden sa rýmuje, spieva a tancuje. Okrem toho používame rôzne rytmické a hudobné nástroje, ktoré si deti môžu ohmatať a vyskúšať. Chceme, aby zažili rytmus, hudbu a ich tvorbu. Hudbu aj počúvame – zoznamujeme deti s rôznymi žánrami a tvorbou slávnych skladateľov.

Sociálne správanie

Deti v predškolskom veku sa najviac učia pozorovaním. Napodobňujú to, čo vidia. Rozvoj osobnosti dieťaťa v tomto veku ovplyvňujú všetci ľudia, s ktorými je v kontakte. Vieme, že naša práca sprievodcov detí je aj prácou na sebe. Myslíme na to, že sme pre deti vzorom a pristupujeme k nim s láskou, rešpektom, pokorou a zodpovednosťou.

Motorický rozvoj

Deti skúmajú prostredie okolo seba zmyslami. Hýbu vecami, dotýkajú sa ich, pozorujú, ovoniavajú, ochutnávajú a tak prijímajú informácie o svete. Podporujeme ich v tom. V triede máme pripravené pomôcky na zdokonalenie hrubej i jemnej motoriky. Sú krásne, z prírodných materiálov a umožňujú rôzne zmyslové skúsenosti.

Umenie

V Lilium Garden máme radi umenie. Vedieme k tomu aj deti. Maľujeme, kreslíme, lepíme, striháme a modelujeme. Máme veľa pekných materiálov na umelecké hry a tvorenie. Priestor našej škôločka skrášľuje veľa diel a dielok.

Sloboda v rámci hraníc

Každé dieťa si u nás slobodne vyberá aktivitu, ktorej sa bude venovať. Môže nerušene pracovať s materiálmi podľa vlastného výberu, má slobodu v rámci hraníc. Tie sú v Lilium Garden dané bezpečnosťou a rešpektom voči ostatným členom našej komunity. Disciplína je potrebná. Vnímame ju ako spoločenskú dohodu na systéme pravidiel. Vzniká, keď zohľadníme potreby všetkých členov komunity či rodiny. Chceme spolu žiť príjemne a v bezpečnom prostredí.

Samozrejme, deti aj rodičia od nás dostanú podporu aj pri dôležitých každodenných potrebách dieťaťa – pri stravovaní, obliekaní a toalete. S rodičmi pravidelne diskutujeme a poskytujeme im poradenstvo pred aj počas navštevovania našej komunity.